Osobna učinkovitost
Methodus d.o.o.
Javni nastupi i prezentacije
Trajanje: 2 dana
Svrha:Ovladavanje vještinama učinkovitih javnih nastupa i prezentacija (pred grupom ili pojedincima)
Teme / Sadržaj:
 • Otvaranje prezentacije
 • Metode za upoznavanje potreba i dosadašnjih iskustava publike
 • Izgradnja odnosa sa publikom
 • Formatiranje prezentacije (Model "mini što – zašto – što – kako – što ako") i usklađenost sa različitim tipovima u publici
 • Tehnike za motivaciju publike
 • Tehnike za privlačenje i održavanje pažnje publike
 • Kako ponuditi i kako znati kada prestati nuditi
 • Odlike jezika kojeg koriste vrsni govornici
 • Govoriti jezikom različitih profila publike
 • Neverbalni govor tijekom prezentacije
 • Upravljanje vlastitim emocionalnim stanjem prije i za vrijeme nastupa
 • Tehnike za završavanje (zaključivanje) prezentacije