Osobna učinkovitost
Methodus d.o.o.
Donošenje odluka i rješavanje problema
Trajanje: 2 dana
Uvjet:završen trening iz komunikacijskih vještina i vođenja sastanaka
Svrha:Osvijestiti i optimizirati proces donošenja odluka pojedinca i tima.
Teme / Sadržaj:
 • Osvještavanje vlastite strategije odlučivanja i rješavanja problema
 • Osvještavanje koraka prije odluke: Što nam daje sigurnost u odluku
 • Vrste odluka: autokratske, konzultativne, grupne i delegativne
 • Odabir principa odlučivanja ovisno o: željenoj kvaliteti odluke, mogućoj odanosti tima odluci i raspoloživom vremenu
 • Kako postaviti kriterije za odlučivanje
 • Prepoznavanje načina na koji odluke donose moji suradnici
 • Pokreti očima i kognitivni procesi kod odlučivanja
 • Kako ubrzati proces donošenja odluka kod suradnika i kod klijenata
 • Različite tehnike grupnog odlučivanja
 • Različite tehnike grupnog rješavanja problema
 • Kreativni postupci za rješavanje problema i proizvodnju alternativa
 • Walt Disney-eva strategija kreativnosti