Osobna učinkovitost
Methodus d.o.o.
Vođenje sastanaka
Trajanje: 2 dana
Svrha:Naučiti kako učinkovito pripremiti i voditi sastanak.
Teme / Sadržaj:
 • Planiranje sastanka – kada sazvati sastanak i koga pozvati
 • Priprema sastanka
 • Kako postaviti dnevni red
 • Vještine vođenja sastanka: facilitacija i moderacija
 • - Kako postaviti vremenski okvir
  - Kako se držati teme
  - Kako osigurati da se određene teme privedu kraju
  - Kako omogućiti svakom da iznese svoje mišljenje
  - Kako se nositi s konfliktima za vrijeme sastanka
 • Kako zaključiti sastanak
 • Kako osigurati follow up
 • - Razlikovanje stvarnog i prividnog dogovora
  - Odnos postignutog dogovora i budućeg ostvarenja planiranog