Osobna učinkovitost
Methodus d.o.o.
Planiranje za uspjeh
Trajanje: 2 dana
Svrha:Usvojiti vještine potrebne posvećenoj osobi da bi izvršila zadaću.
Teme / Sadržaj:
 • Osnovna načela efikasnog upravljanja vremenom
 • Upravljanje putem vizije; Osobne uloge i prioriteti
 • Matrica hitno-važno i prioritiziranje: analiza vlastitih postupaka u okviru modela i definiranje prostora za unaprjeđenje
 • Model efikasno-efektivno (djelotvorno-učinkovito); analiza vlastitih postupaka u okviru modela i definiranje prostora za unapređenje
 • Realistična procjena trajanja
 • Ostavljanje "zaliha" u planiranju
 • Među-koraci i kontrolne točke
 • Osvještavanje vlastitih „kradljivaca vremena“ i načini njihovog otklanjanja
 • Principi strateškog planiranja i postavljanja prioriteta
 • Postavljanje "pametnih" ciljeva
 • Prioritiziranje u izvanrednim situacijama
 • Efikasno "preplaniranje" (prilagodba plana u situaciji promjene)