Osobna učinkovitost
Methodus d.o.o.
Izgradnja učinkovitih radnih timova
Trajanje: 2 ili 3 dana
Svrha: Povećanje učinkovitosti radnog tima.
Trening je namijenjen voditeljima timova i menadžerima.
Za razliku od "Team building" treninga, polaznici ovog treninga NISU tim i ne trebaju to postati.
Trening ima za cilj usvajanje specifičnih znanja i vještina o načinu odabra suradnika i raspodijeli uloge i poslova na postojeće suradnike, u svrhu povećanja učinkovitosti radnog tima.

Teme / Sadržaj:
  • Načela izgradnje tima i timskog rada
  • Kako razviti timski duh unutar odjela
  • Timske uloge
  • Kako pristupiti različitim pojedincima unutar tima
  • Koje su faze u razvoju tima i kako taj razvoj ubrzati
  • Kako zadovoljiti različite potrebe u timu
  • Kako razviti odgovornost i inicijativu u timskom radu
  • Delegiranje i prihvaćanje delegiranog