Osobna učinkovitost
Methodus d.o.o.
Rješavanje konflikata u radnoj okolini
Trajanje: 2 ili 3 dana
Uvjet:Završen trening iz pregovaračkih vještina
Svrha: Upravljanje konfliktnim situacijama.
Teme / Sadržaj:
 • Cijena konflikta na poslu i izračun njegovog troška
 • Vještine potrebne za učinkovito upravljanje konfliktom
 • Moći prepoznati manifestni i latentni konflikt
 • Znati prepoznati uzrok konfliktne situacije
 • Korisna uvjerenja pri upravljanju konfliktnim situacijama
 • Kako preokrenuti konflikt u pregovaranje
 • Kako prepoznati uzrok konfliktne situacije
 • Prepoznavanje pozicija obje strane
 • Kako se fokusirati na problem
 • Tijek procesa razrješavanja konflikta
 • Sustavno upravljanje konfliktima na radnom mjestu
 • Vještine koje nam omogućuju da izbjegnemo konflikte
 • Uloga i intervencija neutralne treće strane: delegiranje, moderiranje, arbitraža