Osobna učinkovitost
Methodus d.o.o.
Upravljanje stresom
Trajanje: 2 do 5 dana
Svrha:Osvijestiti stres, stresore i naučiti efikasne strategije sučeljavanja.

Teme / Sadržaj:
 • Znati što je to stres
 • Znati prepoznati simptome stresa
 • kategorije mogućih izvora stresa
 • Osvještavanje vlastitih izvora stresa
 • Znati prepoznati "burn-out" (izgaranje na poslu)
 • Proraditi faze "burn-outa"
 • Usvojiti efikasne strategije suočavanja sa stresom
 • Savladati tehnike suočavanja usmjerenog na simptome
 • Savladati tehnike suočavanja redefiniranjem situacije i percepcije samog sebe
 • Savladati tehnike suočavanja podizanjem fizičke i psihičke otpornosti na stres
 • Usvojiti metode upravljanja vremenom u redukciji stresa
 • Načiniti osobni plan nošenja sa stresom