Osobna učinkovitost
Methodus d.o.o.
Thinking out of the box
Trajanje: 1 dan
Svrha: Naučiti misliti drugačije, uvježbati vještinu promjene perceptivne pozicije.
Teme / Sadržaj:
  • Razumjevanje procesa kreativnog mišljenja i rješavanja problema
  • Lijeva i desna moždana hemisfera; analitičko i kreativno rješavanje problema
  • Načela kreativnosti
  • Izvan načela kreativnosti
  • Kako ne biti nekreativan
  • Kako "prevariti" svoj um
  • Kreativne tehnike za individualno rješavanje problema
  • Kreativne tehnike za grupno rješavanje problema