Osobna učinkovitost
Methodus d.o.o.
Vještine moderacije (facilitacije)
Trajanje: 2 dana
Svrha: Usvajanje vještina moderiranje / facilitiranja grupe.
Teme / Sadržaj:
 • Kako postaviti jasne ciljeve moderacije/facilitacije
 • Umijeće facilitiranja: što je potrebno sudionicima diskusije koju moderiramo
 • Razumijevanje uloge facilitatora/moderatora
 • Pitanja koja treba razmotriti unaprijed
 • Otvaranje rasprave
 • Korištenje pitanja (pitanja za prikupljanje informacija, za usmjeravanje na stavove i vrijednosti polaznika, za zaključivanje rasprave)
 • "Navigacijske" i "tkalačke" vještine
 • Uravnoteženje sudjelovanja
 • Upravljanje neslaganjima i sukobima u raspravi
 • Tipična ometajuća ponašanja u grupi; Kako moderirati kad postoje osobe s ometajućim ponašanjima
 • Različite moderacijske situacije s obzirom na njenu svrhu; specifičnosti pojedinog konteksta
 • - moderacija u svrhu ispitivanja potreba
  - moderacija radnog sastanka/dogovora
  - facilitacija procesa grupnog odlučivanja
  - moderacija fokus grupe
  - facilitacija u svrhu učenja
 • Korisni savjeti (tips & tricks) za facilitatore