Osobna učinkovitost
Methodus d.o.o.
Motivacija suradnika i samomotivacija
Trajanje: 2 dana
Svrha: Osvijestiti vlastite motivatore, prepoznati motivacijske strategije kod suradnika i ovladati tehnikama za usklađivanje sa svakom od strategija.
Teme / Sadržaj:
  • Definicija motivacije
  • Razlikovanje intrinzične i ekstrinzične motivacije
  • Odnos motivacije i radnog učinka
  • Motivacijske teorije u organizacijskoj psihologiji
  • Praktična primjena motivacijskih teorija u rukovođenju
  • Razlika leadership – menadžment s aspekta motivacije
  • Interindividualne razlike u motivacijskim strategijama
  • Prepoznavanje osobnih motivacijskih strategija
  • Prepoznavanje motivacijske strategije kod drugog i usklađivanje s njom
  • Različiti pristupi za različite "motivacijske tipove" ljudi