Program razvoja rukovodnih kompetencija

Programi razvoja menadžera razvijaju se prilagođeno Vašim potrebama. Dizajniramo ih sukladno Vašem modelu rukovodnih kompetencija i kompanijskim vrijednostima. Ovakvi programi traju između jedne i dvije godine, a sastoje se od niza modula (4-6) koji prate pojedine kompetencije (jedna do dvije kompetencije po modulu).
Polaznici u „stalnoj“ ili „zatvorenoj“ grupi prolaze kroz više edukacijskih modula u međusobnom vremenskom razmaku od 2-4 mjeseca. Stalna grupa potiče razmjenu iskustava i olakšava učenje, a modularni program potiče primjenu naučenih znanja i vještina na svakodnevne poslovne situacije.

Methodus je do sada izveo više od 60 ovakvih cjelovitih modularnih programa.

Slijedi opis jednog takvog po mjeri dizajniranog modularnog programa:Methodus d.o.o. Upravljanje sukobima
Trajanje: 2 dana
Svrha: Razumijevanje dinamike sukoba i uvježbavanje tehnika njihovih razrješavanja

Sadržaj:

D.I.S.K. model tipova osobnosti
 • Prepoznavanje razlike u vrijednostima članova tima
 • Primjena modela u motivaciji i razumijevanju sukoba

Upravljanje konfliktima u timu
 • Što je konflikt; dobar i loš konflikt
 • Dinamika i faze konflikta
 • Tehnike za tretiranje sržnih konfliktnih uzroka
 • Tehnike za tretiranje uzroka eskalacije konflikta
 • Vrste konflikta na radnom mjestu
 • Prevencija konflikata u grupi / timu
 • Strategije za rješavanje konflikata
 • Kada pitati za pomoć
 • Cijena konflikta na poslu i izračun njegovog troška
 • Sustavno upravljanje konfliktima na radnom mjestu