Program razvoja rukovodnih kompetencija

Programi razvoja menadžera razvijaju se prilagođeno Vašim potrebama. Dizajniramo ih sukladno Vašem modelu rukovodnih kompetencija i kompanijskim vrijednostima. Ovakvi programi traju između jedne i dvije godine, a sastoje se od niza modula (4-6) koji prate pojedine kompetencije (jedna do dvije kompetencije po modulu).
Polaznici u „stalnoj“ ili „zatvorenoj“ grupi prolaze kroz više edukacijskih modula u međusobnom vremenskom razmaku od 2-4 mjeseca. Stalna grupa potiče razmjenu iskustava i olakšava učenje, a modularni program potiče primjenu naučenih znanja i vještina na svakodnevne poslovne situacije.

Methodus je do sada izveo više od 60 ovakvih cjelovitih modularnih programa.

Slijedi opis jednog takvog po mjeri dizajniranog modularnog programa:Methodus d.o.o. Upravljanje pomoću ciljeva, coaching i razvoj
Trajanje: 2 dana
Svrha: Uvježbati upotrebu adekvatnog stila i prilagodbu menadžerskog razgovora za pojedinu kategoriju zaposlenika

Sadržaj:

Usmjeravanje
 • Jasno određivanje cilja (SMART)
 • Definicija razvojnog plana zaposlenika
 • Definiranje evaluacijskog kriterija i perioda

Delegiranje
 • Načela efikasnog delegiranja
 • Menadžerski razgovori: razgovor za postavljanje ciljeva

Menadžerski razgovori
 • Razgovor za usmjeravanje
 • Razgovor za delegiranje
 • Razvojni i coaching razgovor

Menadžer kao coach
 • Modeli coachinga i uloga coacha
 • Procesi i protokoli; alati i tehnike
 • Praćenje i evaluacija rezultata coachinga