Program razvoja rukovodnih kompetencija

Programi razvoja menadžera razvijaju se prilagođeno Vašim potrebama. Dizajniramo ih sukladno Vašem modelu rukovodnih kompetencija i kompanijskim vrijednostima. Ovakvi programi traju između jedne i dvije godine, a sastoje se od niza modula (4-6) koji prate pojedine kompetencije (jedna do dvije kompetencije po modulu).
Polaznici u „stalnoj“ ili „zatvorenoj“ grupi prolaze kroz više edukacijskih modula u međusobnom vremenskom razmaku od 2-4 mjeseca. Stalna grupa potiče razmjenu iskustava i olakšava učenje, a modularni program potiče primjenu naučenih znanja i vještina na svakodnevne poslovne situacije.

Methodus je do sada izveo više od 60 ovakvih cjelovitih modularnih programa.

Slijedi opis jednog takvog po mjeri dizajniranog modularnog programa:Methodus d.o.o. Motivacija pojedinaca i timova
Trajanje: 2 dana
Svrha: Osvijestiti osnovna načela motivacije i naučiti motivacijske alate koje menadžer ima na raspolaganju u kompaniji u kojoj radi

Sadržaj:

Primjena postavki psihologije motivacije u organizacijama
  • Suvremeni motivacijski modeli i načela
  • Motivacijski alati
  • Vrijednosti i motivacija
  • Intrinzična i ekstrinzična motivacija
  • Utjecaj nagrade na intrinzičnu motivaciju
  • Utjecaj kazne na motivaciju
  • Praktični naputci za motivaciju timova

„Commitment“ i „Engagement“
  • Što su i kako ih razviti

Interindividualne razlike u motivaciji (metaprogrami)
  • Prepoznavanje metaprograma sugovornika
  • Usklađivanje s metaprogramom sugovornika