Program razvoja rukovodnih kompetencija

Programi razvoja menadžera razvijaju se prilagođeno Vašim potrebama. Dizajniramo ih sukladno Vašem modelu rukovodnih kompetencija i kompanijskim vrijednostima. Ovakvi programi traju između jedne i dvije godine, a sastoje se od niza modula (4-6) koji prate pojedine kompetencije (jedna do dvije kompetencije po modulu).
Polaznici u „stalnoj“ ili „zatvorenoj“ grupi prolaze kroz više edukacijskih modula u međusobnom vremenskom razmaku od 2-4 mjeseca. Stalna grupa potiče razmjenu iskustava i olakšava učenje, a modularni program potiče primjenu naučenih znanja i vještina na svakodnevne poslovne situacije.

Methodus je do sada izveo više od 60 ovakvih cjelovitih modularnih programa.

Slijedi opis jednog takvog po mjeri dizajniranog modularnog programa:Methodus d.o.o. Upravljanje vremenom, stresom i promjenama
Trajanje: 3 dana
Svrha: Usvojiti načela efikasnog upravljanja vremenom i stresom, razumjeti psihologiju promjene

Sadržaj:

Upravljanje vremenom i prioritiziranje
 • Osnovna područja vještine upravljanja vremenom
 • Načela efikasnog upravljanja vremenom
 • Osobne uloge i prioriteti
 • Model hitno-važno; analiza vlastitih postupaka u okviru modela i definiranje poboljšanja
 • Model efikasno-efektivno: analiza vlastitih postupaka u okviru modela i definiranje poboljšanja
 • Osvještavanje vlastitih «kradljivaca vremena» i načini njihovog otklanjanja
 • Odbijanje kradljivaca vremena
 • Delegiranje i upravljanje vremenom
 • Postavljanje realističnih ciljeva
 • Principi dnevnog i tjednog planiranja

Upravljanje stresom
 • Uzroci i simptomi stresa
 • Kratkoročne i dugoročne tehnike za umanjenje stresa
 • Kategorije tehnika upravljanja stresom
 • Burn-out ili izgaranje na poslu: simptomi, uzroci, faze, prevencija i intervencija

Upravljanje promjenama
 • Izazivanje dubinske promjene
 • Hitnost i promjena
 • Prepreke transformaciji (strah, uvjerenja i predrasude)
 • Podrška promjeni (assessmenti, mjerenja, coaching u kontekstu promjene)
 • Promjena i poduzetništvo (leaderi 21. stoljeća)